Bó hoa kim tuyến đỏ bó bằng lụa gấm trắng

1.650.000