zBó kim tuyến đỏ bó bằng vải voan trắng 99 bông

2.900.000