Bó Lavender gói giấy đen + hoa hồng ướp đỏ

950.000