Tạm hết!

Chậu đào đông đỏ mừng khai trương/ tân gia

950.000 

Tạm hết!