Tạm hết!

zzKim tuyến vàng form tròn

1.200.000 

Tạm hết!